Open

!! OBAVEZNO NARUČIVANJE ZA BRZI SARS-COV-2 ANTIGEN I PCR TEST !! 01/2442-015

!! Naručivanje za ostale pretrage nije potrebno !!

17.11.2015. / Iz Synlaba
ANALIZA URINA – zbog čega je ovo česta pretraga i kako pravilno uzeti uzorak

Kontrola prvog jutarnjeg urina svakako je jedna od najčešćih rutinskih laboratorijskih pretraga. Zbog čega je to tako česta pretraga i zašto se traži prvi jutarnji urin? Urin je produkt rada bubrega koji je stvaraju filtrirajući krv od nepoželjnih tvari. Urin se tada preko mokraćovoda spušta u mokraćni mjehur odakle će se mokraćnom cijevi prilikom mokrenja izbaciti iz tijela. Zato se nalaz urina tiče cijelog urogenitalnog trakta i jedan je od prvih rutinskih nalaza od kojeg se kreće u postavljanju dijagnoze. U biokemijskoj analizi urina važan je prvi jutarnji urin. Budući da želimo saznati kako bubrezi rade potreban nam je presjek rada bubrega kojeg ćemo najbolje ispitati u prvom jutarnjem urinu koji je ukoncentriran i koji je u mokraćnom mjehuru bio barem 4-8 sati. Svi kasnije dobiveni urini tijekom dana razrijeđeni su i mogu prikriti neke pokazatelje koji su vidljivi jedino u prvom jutarnjem urinu. Isto tako, važno je obaviti higijenu prije mokrenja i odbaciti prvi mlaz urina. Ovako se dobiva ispravan uzorak urina za biokemijsku analizu koji će dati najviše podataka o stanju našeg urogenitalnog trakta. Trebamo imati na umu i činjenicu da je bubreg parni organ s velikim kapacitetom i koji može biti jako oštećen a da pritom laboratorijski nalazi ostanu u granicama normale. Upravo je tu najveća važnost prvog jutarnjeg urina kao najboljeg uzorka za biokemijsku analizu u kojem ćemo moći ”uloviti” prve znakove koji će nam ukazivati da nešto nije u redu. Suprotno tome, citološka analiza urina će zahtijevati drugi jutarnji urin radi bolje očuvanosti stanica, što je vrlo važno citologu za adekvatnu analizu.

Analiza urina uključuje fizikalni pregled, kemijski pregled, a potom i mikroskopski pregled sedimenta urina. Fizikalnim pregledom opisuje se izgled, boja i miris urina. Kemijskom analizom tražimo postoje li nedopuštene koncentracije tvari koje bi ukazivale na bolest, poput krvi, glukoze, proteina, bilirubina ili gustoće i kiselosti urina. Mikroskopskom analizom promatrat ćemo sediment urina dobiven nakon centrifugiranja gdje ćemo doznati broj krvnih stanica (leukocita i eritrocita), prisustvo bakterija, gljivica ili parazita, i prisustvo drugih komponenti poput stanica epitela, sluzi ili cilindara. Tako će se kompletnim pregledom urina dobiti nalaz kojim ćemo doznati bitne informacije o radu urogenitalnog trakta. Rutinska analiza urina neizostavan je nalaz pri svakom sistematskom pregledu i jedna od najčešćih laboratorijskih pretraga koja će nas često upućivati na daljnje laboratorijske pretrage i liječnike preglede. Stoga je važno pravilno se pripremiti prije dolaska u laboratorij i davanja urina na analizu jer će se na taj način dobiti najvrijedniji nalaz koji će nam na vrijeme ukazati kako sačuvati naše zdravlje. Darko Ilić, mag.med.biochem. specijalist medicinske biokemije

Usluge i cjenik
Kontakt i radno vrijeme
Facebook
Instagram