Provjerite ljetno radno vrijeme u odjeljku Lokacije.

Ostvarite 10% popusta na gotovinsko plaćanje za iznose od 150€ ili više. Napomena: Različiti popusti se ne zbrajaju.

Urin je produkt rada bubrega koji je stvaraju filtrirajući krv od nepoželjnih tvari. Kontrola prvog jutarnjeg urina svakako je jedna od najčešćih rutinskih laboratorijskih pretraga.

Zbog čega je to tako česta pretraga i zašto se traži prvi jutarnji urin?

Urin je produkt rada bubrega koji je stvaraju filtrirajući krv od nepoželjnih tvari. Urin se tada preko mokraćovoda spušta u mokraćni mjehur odakle će se mokraćnom cijevi prilikom mokrenja izbaciti iz tijela. Zato se nalaz urina tiče cijelog urogenitalnog trakta i jedan je od prvih rutinskih nalaza od kojeg se kreće u postavljanju dijagnoze. U biokemijskoj analizi urina važan je prvi jutarnji urin.

Budući da želimo saznati kako bubrezi rade potreban nam je presjek rada bubrega kojeg ćemo najbolje ispitati u prvom jutarnjem urinu koji je koncentriran i koji je u mokraćnom mjehuru bio barem 4-8 sati. Svi kasnije dobiveni urini tijekom dana razrijeđeni su i mogu prikriti neke pokazatelje koji su vidljivi jedino u prvom jutarnjem urinu.

Isto tako, važno je obaviti higijenu prije mokrenja i odbaciti prvi mlaz urina. Ovako se dobiva ispravan uzorak urina za biokemijsku analizu koji će dati najviše podataka o stanju našeg urogenitalnog trakta. Trebamo imati na umu i činjenicu da je bubreg parni organ s velikim kapacitetom i koji može biti jako oštećen a da pritom laboratorijski nalazi ostanu u granicama normale. Upravo je tu najveća važnost prvog jutarnjeg urina kao najboljeg uzorka za biokemijsku analizu u kojem ćemo moći ''uloviti'' prve znakove koji će nam ukazivati da nešto nije u redu. Suprotno tome, citološka analiza urina će zahtijevati drugi jutarnji urin radi bolje očuvanosti stanica, što je vrlo važno citologu za adekvatnu analizu.

Što uključuje analiza urina?

Analiza urina uključuje:

  • fizikalni pregled,
  • kemijski pregled,
  • mikroskopski pregled sedimenta urina.

 

Fizikalnim pregledom opisuje se izgled, boja i miris urina.

Kemijskom analizom tražimo postoje li nedopuštene koncentracije tvari koje bi ukazivale na bolest, poput krvi, glukoze, proteina, bilirubina ili gustoće i kiselosti urina.

Mikroskopskom analizom promatrat ćemo sediment urina dobiven nakon centrifugiranja gdje ćemo doznati broj krvnih stanica (leukocita i eritrocita), prisustvo bakterija, gljivica ili parazita, i prisustvo drugih komponenti poput stanica epitela, sluzi ili cilindara.

Tako će se kompletnim pregledom urina dobiti nalaz kojim ćemo doznati bitne informacije o radu urogenitalnog trakta. Rutinska analiza urina neizostavan je nalaz pri svakom sistematskom pregledu i jedna od najčešćih laboratorijskih pretraga koja će nas često upućivati na daljnje laboratorijske pretrage i liječnike preglede. Stoga je važno pravilno se pripremiti prije dolaska u laboratorij i davanja urina na analizu jer će se na taj način dobiti najvrijedniji nalaz koji će nam na vrijeme ukazati kako sačuvati naše zdravlje.

Darko Ilić, mag.med.biochem. specijalist medicinske biokemije