03.03.2017. /
Clostridium difficile

Ovom se pretragom dokazuje ili ne dokazuje prisustvo Clostridium difficile toksina A/B kao produkta bakterijskog patogena (Clostridium-a difficile) u uzorku stolice. Bakterija Clostridium difficile je sastavni dio fiziološke flore debelog crijeva.

Pozitivan nalaz glasi: Antigen toksina Clostridium difficile (A/B) je detektiran.

Kada se navedena bakterija namnoži u velikom broju i dovede do mikrobiološke neravnoteže – počinju se stvarati toksini bakterije (A/B). Navedeni toksini izazivaju tzv. pseudomembranozni kolitis (vodenasto/krvavi proljev).

Negativan nalaz je uredan i glasi: Antigen toksina Clostridium difficile (A/B) nije detektiran.

Vrijeme izdavanja nalaza: isti ili sljedeći dan.

Usluge i cjenik
Kontakt i radno vrijeme
Facebook