MENU

Od 16.07.2018. do 24.08.2018. radimo od 7 – 16h.  Neradne subote su 04.08.2018. i 11.08.2018.

03.03.2017. /
OBRISAK JEZIKA I BUKALNE SLUZNICE – bakteriološki

Ovom se vrstom pretrage „traže“ bakterije usne šupljine. Samo iznimno ima medicinskog smisla učiniti mikrobiološku obradu na bakterije, ukoliko postoji defekt sluznice u vidu rane. (vidi: OBRISAK RANE – bakteriološki)

Pozitivan nalaz s bakterijom (samo iznimno, u slučaju rane) glasi: naziv bakterije, kao potencijalnog patogena (uzročnika), uz pripadajuću paletu antibiotika (antibiogram). Ordinirajući liječnik će samostalno ili u konzultaciji s liječnikom mikrobiologom odlučiti da li će ili neće uvesti antibiotik u terapiju.

Negativan nalaz s bakterijom glasi: FIZIOLOŠKA FLORA.

Vrijeme izdavanja nalaza: 2 – 3 radna dana od dostave uzorka na analizu.

Napomena: prije dolaska na uzimanje uzorka barem 3 – 4 sata ranije ne treba prati zube. Ne preporuča se taj dan prije uzorkovanja, niti žvakati žvakaču gumu niti ispirati usnu šupljinu nekim antiseptičkim (higijenskim) sredstvom, da bi se izbjeglo dobivanje lažno negativnog nalaza.

SYNLAB OBAVIJEST

Od 16.07.2018. do 24.08.2018. radimo od 7 – 16h.  Neradne subote su 04.08.2018. i 11.08.2018.

Usluge i cjenik
Kontakt i radno vrijeme
Facebook