03.03.2017. /
OBRISAK RANE/ KOŽNE PROMJENE – bakteriološki

Ovom se pretragom dokazuje ili ne dokazuje prisustvo bakterijskog patogena u uzorku rane bolesnika. Mikrobiološka analiza uključuje izolaciju i identifikaciju bakterijskog patogena i izradu testa osjetljivosti (antibiogram) na odgovarajuće antibiotike.

Pozitivan nalaz: u nalazu je prikazana izolirana bakterija s pripadajućim antibiogramom (paletom odgovarajućih antibiotika).

Svaka izolirana bakterija ne mora biti uzročnik upale, stoga će nadležni liječnik odlučiti o uvođenju antibiotika u liječenje.

Negativan nalaz glasi: FIZIOLOŠKA FLORA KOŽE ili STERILNO.

Vrijeme izdavanja nalaza: pretraga je završena za 2 – 3 radna dana od dostave uzorka na analizu.

Uzorak: obrisak rane (ili punktat rane)

Napomena: Punktat rane je puno kvalitetniji uzorak od obriska rane, jer se brisom mogu “uzeti“ i bakterije koje su sastavni dio fiziološke flore kože ili samo tranzitorni („prolazni stanovnici“) bolesnog područja zahvaćenog ranom. Punktatom rane se u većini slučajeva, izbjegne slučaj nedoumice je li izolirana bakterija doista uzročnik upale ili nije. Takvu vrstu uzorka (punktat) uzima ordinirajući liječnik (u većini slučajeva – kirurg).

Usluge i cjenik
Kontakt i radno vrijeme
Facebook