03.03.2017. /
OBRISAK SPOJNICE OKA – bakteriološki

Ovom se pretragom ispitivanja dokazuje ili ne dokazuje prisustvo potencijalnog bakterijskog patogena u konjunktivalnoj vrećici (spojnici oka) bolesnika.  Analiza uključuje izolaciju i identifikaciju bakterijskog patogena i izradu testa osjetljivosti (antibiograma) na odgovarajuće antimikrobne lijekove (antibiotike) prema standardu.

Treba napomenuti da se osim “općih” bakterija (ß hemolitički streptokok grupe “A”, Streptococcus pneumoniae – pneumokok, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa). U konjunktivalnoj se vrećici može ”tražiti” i klamidija, ako ordinirajući liječnik sumnja na klamidijski konjunktivitis (klamidijsku upalu spojnice oka). U tom je slučaju preporučena metoda – molekulekularna metoda detekcije (PCR).

Pozitivan nalaz: u nalazu je prikazana izolirana bakterija (njezino „ime i prezime“)  s pripadajućim antibiogramom (paletom odgovarajućih antibiotika). Takav pozitivan nalaz ordinirajući liječnik samostalno ili u konzultaciji s liječnikom mikrobiologom klinički “povezuje” s upalnim procesom, te se odlučuje ili ne odlučuje za uvođenjem antibiotika u liječenje, zato što svaka izolirana bakterija ne mora biti i uzročnik upale (izolirana bakterija se smatra samo potencijalnim (mogućim) patogenom (uzročnikom) upale).

Negativan nalaz glasi: FIZIOLOŠKA FLORA VJEĐE

Kod pozitivnog nalaza detekcije klamidije nalaz glasi: Chlamydia trachomatis – POZITIVNO ili kod urednog nalaza glasi: Chlamydia trachomatis – NEGATIVNO. Za klamidiju se paleta antibiotika ne prikazuje, jer je liječnicima poznata antimikrobna osjetljivost klamidije – zna se koji se antibiotici mogu primijeniti u slučaju pozitivnog nalaza; klamidija nema sklonost razvoju rezistencije (otpornosti) na antimikrobne lijekove (antibiotike).

Vrijeme izdavanja nalaza: u većini slučajeva nalaz je završen za 2 – 3 radna dana od dostave uzorka na analizu.

U slučaju detekcije klamidije (molekularna metoda – PCR) nalaz je zavšen tijekom 5 do 7 radnih dana od dostave uzora na analizu.

Napomena: uzorak uzima ordinirajući liječnik koji šalje uzorak pacijenta na analizu, ali uzorak može bit uzet i u mikrobiološkom laboratoriju.

Usluge i cjenik
Kontakt i radno vrijeme
Facebook