03.03.2017. /
OBRISAK VANJSKOG ZVUKOVODA – bakteriološki

Ovom se pretragom dokazuje ili ne dokazuje prisustvo potencijalnog bakterijskog patogena u zvukovodu bolesnika, a kod sumnje na upalu. Analiza se svodi  na izolaciju i identifikaciju potencijalnog bakterijskog patogena (ß hemolitički streptokok grupe “A”, Streptococcus pneumoniae – pneumokok, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, te iznimno Acinetobacter baumannii) te izradu testa osjetljivosti (antibiograma) na odgovarajuće antimikrobne lijekove prema standardu. Mogući bakterijski patogeni ujedno su i sastavni dio fiziološke ili tranzitorne (prolazne) flore, pa uvođenje antimikrobnog lijeka (antibiotika) u liječenje ovisi o kliničkoj procjeni ordinirajućeg liječnika (samostalno ili u konzultaciji s liječnikom mikrobiologom) – radi li se doista o upali ili samo o nastanjenosti (kolonizaciji) vanjskog zvukovoda.

Osim bakterijskih uzročnika, u uzorku obriska vanjskog zvukovoda, analiziraju se i gljive (kvasci – najčešći izolat je neka od vrsta kandide) i plijesni (najčešći izolat je iz roda Aspergillus).

Pozitivan nalaz: u nalazu je prikazana izolirana bakterija (njezino „ime i prezime“)  s pripadajućim antibiogramom (paletom odgovarajućih antibiotika), na temelju čega ordinirajući liječnik samostalno ili u konzultaciji s liječnikom mikrobiologom klinički “povezuje” s upalnim procesom, ukoliko postoji, te se odlučuje ili ne odlučuje za uvođenjem antibiotika u liječenje, zato što svaka izolirana bakterija ne mora biti i uzročnik upale (izolirana bakterija se smatra samo potencijalnim (mogućim) patogenom (uzročnikom) upale).

Negativan nalaz glasi: FIZIOLOŠKA FLORA VANJSKOG ZVUKOVODA

Pozitivan nalaz s gljivom (kvascem ili s plijesni): u nalazu je naveden naziv („ime i prezime“) gljive.

Obzirom na kliničku sliku, liječnik ordinarijus se odlučuje ili ne odlučuje za antimikrobnu terapiju (protugljivičnu), samostalno ili u konzultaciji s liječnikom mikrobiologom. Liječenje je obično lokalno (primjena protugljivičnog lijeka ili antiseptika u zvukovod); rjeđe se u liječenje uvodi terapija na usta, iz više razloga – lijek je toksičan, osim toga lijek se čuva za liječenje vitalnih, po život opasnih, infekcija).

Negativan nalaz glasi: FIZIOLOŠKA FLORA VANJSKOG ZVUKOVODA ili STERILNO ili PLIJESNI/KVASCI NISU IZOLIRANI.

Vrijeme izdavanja nalaza: pretraga na bakterije i gljive je završena za 2 – 3 radna dana od dostave uzorka na analizu.

Napomena: uzorak može biti uzet u mikrobiološkom laboratoriju.

Usluge i cjenik
Kontakt i radno vrijeme
Facebook