03.03.2017. /
OBRISAK ŽDRIJELA – bakteriološki

Ovom se pretragom dokazuje ili ne dokazuje prisustvo ß hemolitičkog streptokoka grupe „A” (ßHS“A“) u obrisku ždrijela bolesnika ili kod zdrave osobe koja je u kontaktu s oboljelim od streptokokne bolesti. Primarno se pretraga bazira na izolaciji i identifikaciji ß hemolitičkog streptokoka grupe „A“ (Streptococcus pyogenes/ ßHS“A“), a sekundarno (u određenim slučajevima – samo u slučaju kliničkog opravdanja!) – pretragom se izolira i identificira streptokok grupe „C“ i/ ili grupe „G“, iz uzorka obriska ždrijela. Test uključuje i izradu testa osjetljivosti (antibiograma) na odgovarajuće antimikrobne lijekove (antibiotike) prema standardu.

Pozitivan nalaz: glasi: NAZIV BAKTERIJE: ß hemolitički streptokok grupe A (ßHS”A”) – uz pripadajući antibiogram.

Negativan nalaz glasi: ß hemolitički streptokok grupe “A” (ßHS”A”) nije izoliran

Vrijeme izdavanja nalaza: pretraga je završena za 2 (dva ) do 3 (tri) radna dana od dostave uzorka na analizu.

Napomena: obriskom se ždrijela rutinski „traži“ samo spomenuti uzročnik gnojne angine (ßHS“A“). Kao što je već opisivano kod uzorka “OBRISAK NAZOFARINKSA“, 90-ak % infekcija respiratornog (dišnog) sustava su VIRUSNE infekcije; pa tako grlobolja može biti virusne uzročnosti, a kao usputni nalaz nalazimo ßHS“A“ u uzorku obriska ždrijela. Tada je to samo nositeljstvo – kliconoštvo i kao takvo teško se eradicira (iskorjenjuje) antibiotikom, a da li će se ili neće uvesti, u tom slučaju, antimikrobni lijek (antibiotik) u terapiju – odlučuje ordinirajući liječnik samostalno ili u konzultaciji s liječnikom mikrobiologom, a sve ovisi o kliničkoj slici (neophodan fizikalni pregled od strane liječnika) i o drugim laboratorijskim parametrima, kao i o lokalnoj epidemiološkoj situaciji (vrtić, škola, teško oboljeli ukućanin nekom drugom bolešću i sl.)

Također treba napomenuti da je kod malene djece (obično teža suradljivost malenog djeteta i liječnika i roditelja) lakše i učinkovitije uzeti obrisak nazofarinksa umjesto ili uz obrisak ždrijela – da bi se izbjagao lažno negativan nalaz testiranja.

Usluge i cjenik
Kontakt i radno vrijeme
Facebook