03.03.2017. /
VITAMIN D (25 OH VIT. D)

Vitamin D (25 OH vitamin D ili kalciferol) se zbog povijesnih razloga svrstava među vitamine, iako je po većini obilježja riječ o hormonu. Prethodnik je sterodinih hormona, a uzimamo ga hranom ili stvaramo u koži pod utjecajem Sunčeve svjetlosti.

Pored regulacije metabolizma kalcija i fosfora, jedna od aktivnosti vitamina D je protuupalni i imunomodulatorni učinak.

Povišena vrijednost:

Povećana koncentracija vitamina D postoji uslijed predoziranja tijekom terapije ovim vitaminom, kao i kod primarnog hiperparatireoidizma i limfoma. 

Snižena vrijednost:

Najčešći uzroci sniženih koncentracija su premala izloženost Suncu, mali unos hranom i poremećena apsorpcija vitamina D u crijevu. Tada postoji veća sklonost prema infekcijama respiratornog trakta, naročito kod bolesnika s astmom i KOPB. Smanjena koncentracija postoji pri oštećenju bubrega i jetre, hiperfosfatemiji, hipomagnezijemiji, hipoparatireoidizmu i hiperkalcijemiji.

Vrijeme izdavanja nalaza: nalaz je gotov isti dan.

Usluge i cjenik
Kontakt i radno vrijeme
Facebook