04.04.2017. /
Upute za uzimanje uzorka 24- satne mokraće
  • Ujutro nakon ustajanja uobičajeno se pomokriti i mokraću baciti
  • Kod svakog slijedećeg mokrenja tijekom dana svu količinu mokraće sakupiti u određenu čistu posudu.
  • Narednog dana, ujutro nakon ustajanja, pomokriti se i tu mokraću dodati prethodno sakupljenoj količini.
  • uzorak mokraće treba skupljati u čistu posudu/posude sa širokim grlom koja je po mogućnosti za jednokratnu upotrebu
  • ako se uzorak prenosi do mjesta obrade, posuda mora biti zatvorena
  • pregled uzorka mokraće treba učiniti unutar 2 sata (najkasnije 4 sata) po uzimanju uzorka1,2
  • cjelokupnu količinu sakupljene mokraće dostaviti u laboratorij isto jutro po završetku sakupljanja.
Usluge i cjenik
Kontakt i radno vrijeme
Facebook