Open

!! OBAVEZNO NARUČIVANJE ZA BRZI SARS-COV-2 ANTIGEN I PCR TEST !! 01/2442-015

!! Naručivanje za ostale pretrage nije potrebno !!

30.09.2021. / Iz Synlaba
SYNLAB BRCA+16 gena nagradni natječaj

SYNLAB BRCA+16 gena – Facebook nagradni natječaj za 01.10.-31.10.

ORGANIZATOR NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator nagradnog natječaja SYNLAB BRCA+16gena je SYNLAB Hrvatska – poliklinika sa sjedištem u Zagrebu, Kraljevićeva 24, 10000 Zagreb, OIB: 27878391929 u daljnjem tekstu: Organizator. Za natječaj vrijede navedena Pravila koja su obvezna za sve sudionike. Organizator zadržava sva prava izmjene Pravila natječaja u bilo koje vrijeme tijekom trajanja natječaja. Ova pravila, kao i svaka njihova promjena, bit će objavljena i počinju vrijediti od datuma objave na web stranici Organizatora – SYNLAB Hrvatska – poliklinika (https://www.facebook.com/synlab.hr). Organizator ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o promjenama pravila natječaja sve dok su te promjene objavljene na Facebook stranici.

SVRHA I CILJ NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Cilj natječaja je napisati zašto je za korisnika/cu najbolji izbor usluga BRCA+16gena, tagirati jednu ili više osoba u komentar objave, te lajkati SYNLAB Hrvatska – poliklinika Facebook stranicu i podijeliti objavu nagradnog natječaja.

TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj započinje 01.10. u 08:00 po objavi na Facebook stranici SYNLAB Hrvatska – poliklinika, a traje do 31.10. u 23:59. Objava dobitnika/ce će biti na Facebook stranici SYNLAB Hrvatska poliklinike do 15.11. u 12.00 sati (https://www.facebook.com/synlab.hr), nakon što žiri sastavljen od strane Organizatora odabere dobitnika/cu.

KAKO SUDJELOVATI U NATJEČAJU

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je lajkati Facebook stranicu SYNLAB Hrvatska poliklinike. Također, potrebno je tagirati jednu ili više osoba u komentar objave nagradnog natječaja, napisati zašto je korisniku/ci potrebna usluga BRCA+16 gena te podijeliti objavu nagradnog natječaja. Sudionik to može učiniti od 01.10.2021., po objavi na Facebook stranici SYNLAB Hrvatska poliklinike, do 31.10. u 23:59. Ako neki komentar bude imao elemente uvredljivog sadržaja sudioniku će se onemogućiti daljnje sudjelovanje u nagradnom natječaju. Organizator zadržava pravo diskvalifikacije bilo kojeg komentara iz natječaja ako procijeni da isti može imati nepoželjan utjecaj. SYNLAB Hrvatska poliklinika poklanja jedan BRCA+16 gena test. Dobitnik ili dobitnica će biti objavljen/a na Facebook stranici Organizatora.

TKO MOŽE SUDJELOVATI

Da bi sudjelovao u natječaju, sudionik/ca treba imati najmanje 18 godina u trenutku početka natječaja te imati prebivalište u Republici Hrvatskoj. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u natječaju, u skladu sa zakonom. Kad je dobitnik nagrade malodobna osoba, organizator će uručiti nagradu roditelju ili staratelju, nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos. Natječaj je otvoren za sve osobe registrirane na stranici Facebook (www.facebook.com). Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju zaposlenici Organizatora kao ni članovi njihovih užih obitelji. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se podaci i materijali mogu od strane organizatora koristiti u promotivne svrhe, a bez da se za to treba tražiti bilo kakav daljnji pristanak sudionika odnosno bez naknade istom. Sudjelovanjem u natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i fotografija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Svaka osoba može samo jedanput sudjelovati u nagradnom natječaju. U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Facebook stranici, softver na društvenoj mreži Facebook i drugo, a za koje komunikacijske kanale su sudionikovi kontakti dostupni organizatoru sa sudionikovog Facebook profila.

MJESTO I NAČIN PREUZIMANJA NAGRADE

Mjesto i način preuzimanja nagrade će biti dogovoren s dobitnikom po završetku nagradnog natječaja.

PODJELA NAGRADA

SYNLAB Hrvatska poliklinika poklanja BRCA+16 gena na Facebook nagradnom natječaju. Dobitnik/ca će biti objavljen/a na Facebook stranici Organizatora. Nagrada nije prenosiva i ne može je osvojiti osoba koja je u bilo kakvoj vezi sa zaposlenicima društva koje priređuje nagradni natječaj.

POSEBNE NAPOMENE

Komentari fanova i dijeljenja komentara te objava su dobrodošli. Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljeni sadržaj ili prekinuti natječaj. Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u Natječaju. Sudionik je odgovoran za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja ili osvajanja nagrade u Natječaju. Pored toga, Sudionik je suglasan i prihvaća da bi osvajanjem nagrade na Natječaju mogao podlijegati oporezivanju, pristojbama ili carini na osvojenu nagradu, uključujući ali se ne ograničavajući na bilo koji porez na nagrade i slično, sukladno važećim zakonskim odredbama i propisima. Sudionik neopozivo prihvaća podmiriti takve poreze, pristojbe ili carine u svoje vlastito ime. Sudionici mogu uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovaj natječaj u Inbox na Facebook stranici SYNLAB Hrvatska poliklinike (https://www.facebook.com/synlab.hr). Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Organizator ima pravo promijeniti pravila natječaja ako smatra da za to postoji opravdani razlog. Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te gase oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom. Sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a ne Facebooku.

POVEZANE NOVOSTI
Usluge i cjenik
Kontakt i radno vrijeme
Facebook
Instagram