Open

!! OBAVEZNO NARUČIVANJE ZA BRZI SARS-COV-2 ANTIGEN TEST – 01/2306 552 !!

!! Naručivanje za ostale pretrage nije potrebno !!

 

Stručna suradnica za marketing i prodaju
Zdrav je čovjek vedar, rad ga krijepi, a život veseli
Obrazovanje

2002. godine završila sam srednjoškolsko obrazovanje na Zdravstvenom učilištu u Zagrebu i stekla zvanje farmaceutskog tehničara. Tijekom srednje škole upoznala sam se sa mikrobiologijom i biokemijom koje su me zainteresirale i zato sam nakon završene srednje škole upisala studij na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, na odsjeku za Biotehnologiju.

2011.godine završila sam studij i stekla titulu diplomirane inženjerke biotehnologije; smjer biokemijsko-mikrobiološki. Diplomski rad sam napravila u Laboratoriju za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura Zavoda za biokemijsko inženjerstvo na temu „Utjecaj mikroinkapsulacije stanica na funkcionalna svojstva probiotičkih bakterija“.

Osobno

Neki od hobija su mi izrada goblena, vožnja skutera i fotografiranje.

Radno iskustvo

Po završetku studija napravila sam pripravnički staž za farmaceutskog tehničara u bolničkoj ljekarni u Kliničkom bolničkom centru „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, i nakon položenog stručnog ispit radila sam kao farmaceutski tehničar u privatnoj ljekarni Derjanović i u sklopu lanca ljekarni Farmacia-e.

Od 2014. do 2016. sam bila dio tima Lenis Pharm d.o.o. kao medicinska prodajna predstavnica gdje sam imala priliku surađivati sa stručnjacima iz područja medicine i farmacije, ali također i razvijati svoje komunikacijske, prezentacijske, prodajne i organizacijske vještine.

Već tijekom studija imala sam prilike usavršavati svoje komunikacijske i prezentacijske vještine na različitim poslovima kao što su instruktorica školskih predmeta, prodavačica, hostesa i animatorica, ali također i na volonterskom poslu predstavnice za odnose s javnošću Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana u Hrvatskoj i tijekom dugogodišnjeg iskustva imala sam priliku sudjelovati u organiziranju različitih društvenih i humanitarnih događaja.

Usluge i cjenik
Kontakt i radno vrijeme
Facebook
Instagram