Open

!! OBAVEZNO NARUČIVANJE ZA BRZI SARS-COV-2 ANTIGEN I PCR TEST !! 01/2442-015

!! Naručivanje za ostale pretrage nije potrebno !!

1. Predmet uvjeta korištenja
1. SYNLAB HRVATSKA – POLIKLINIKA ZA MEDICINSKO LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU, sa sjedištem u Zagrebu, Kraljevićeva ulica 24 (u nastavku „SYNLAB”) pruža općenite informacije o proizvodima Grupe SYNLAB na internetskoj stranici www.synlab.hr (u nastavku „internetska stranica”).
2. Ovi Uvjeti korištenja internetske stranice (u nastavku „Uvjeti korištenja”) reguliraju korisnikovo korištenje internetske stranice.
3. Informacije o društvu SYNLAB dostupne su ovdje.

2. Promjene Uvjeta korištenja
SYNLAB pridržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.

3. Raspoloživost
1. Korisnik je odgovoran za ispunjavanje nužnih tehničkih zahtjeva u svrhu ugovorne uporabe. SYNLAB nije dužan ponuditi korisniku nikakav relevantni savjet.
2. SYNLAB nije obvezan staviti internetsku stranicu na raspolaganje. SYNLAB ne jamči tehničku raspoloživost internetske stranice. Povrh događaja na koje društvo SYNLAB ne može utjecati (poput poremećaja u javnim komunikacijskim mrežama i ispada napajanja), održavanje, sigurnost i zahtjevi u vezi s kapacitetom također mogu prouzročiti kratke kvarove ili privremene prekide funkcionalnosti internetske stranice.
3. SYNLAB ima pravo u potpunosti ili djelomično promijeniti ponudu internetske stranice u bilo kojem trenutku.

4. Zaštita sadržaja; nepostojanje odgovornosti za sadržaj trećih osoba
1. Većina sadržaja dostupnog na internetskoj stranici zaštićena je autorskim pravom ili nekim drugim pravom industrijskog vlasništva te je u vlasništvu društva SYNLAB, društava povezanih s društvom SYNLAB ili nekih drugih trećih osoba koje su predale relevantni sadržaj. Skup sadržaja kao takav može biti zaštićen kao baza podataka sukladno članku 7. stavak 3. i članku 147. stavak 1. hrvatskog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Korisnik se smije koristiti ovim sadržajem isključivo u skladu s ovim Uvjetima korištenja.
2. Ako sadržaj dostupan na internetskoj stranici djelomično potječe od trećih osoba (u nastavku „sadržaj trećih osoba”), SYNLAB ne provjerava takav sadržaj trećih osoba s obzirom na njegovu potpunost, točnost i zakonitost, te stoga ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu za potpunost, točnost, zakonitost i ažurnost sadržaja trećih osoba. To se primjenjuje i na kvalitetu sadržaja trećih osoba i njegovu prikladnost za bilo koju namjenu kao i u slučaju da sadržaj trećih osoba ima poveznice na vanjske internetske stranice.
5. Prava korištenja
1. Ako daljnje korištenje nije izričito dopušteno u ovim Uvjetima korištenja, korisniku se ovime dopušta koristiti se sadržajem internetske stranice u osobne svrhe, pod uvjetom da to neće za posljedicu imati zaobilaženje tehničkih zaštitnih mjera. Nadalje, sva prava na sadržaj ostaju i dalje u vlasništvu izvornih nositelja prava (SYNLAB ili relevantna treća osoba).
2. Obvezna zakonska prava korisnika (uključujući reproduciranje za privatno korištenje i drugo vlastito korištenje prema članku 82. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima) ostaju nepromijenjena.

6. Zaštita podataka
Standardi kvalitete društva SYNLAB obuhvaćaju odgovorno rukovanje osobnim podacima korisnika. U tom smislu uzmite u obzir Izjavu o privatnosti na internetskoj stranici koja je dostupna ovdje.

7. Ograničenje odgovornosti
Ako korisnik pretrpi štetu kao posljedicu korištenja besplatnih usluga, SYNLAB je odgovoran samo u slučaju namjere (uključujući zlonamjeru) društva SYNLAB.

8. Salvatorna klauzula
Ako je bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja nevažeća ili takvom postane, to ne utječe na važenje preostalih odredbi. Važeća odredba koja što vjernije odražava ciljanu gospodarsku svrhu ugovornih strana smatrat će se ugovorenom umjesto nevažeće odredbe.

9. Mjerodavno pravo
Za ove Uvjete korištenja mjerodavno je pravo Republike Hrvatske, ne uključujući CISG (Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe).

10. Nadležnost
Ako je korisnik trgovac, pravni subjekt prema javnom pravu ili posebna zaklada prema javnom pravu, ugovorne strane ovime ugovaraju Zagreb kao mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz korištenja internetske stranice, ako je dopušten sporazum koji određuje nadležnost.

Usluge i cjenik
Kontakt i radno vrijeme
Facebook
Instagram