BIOKEMIJA + HEMATOLOGIJA
ALP
20,00 kn
ALT
20,00 kn
AST
20,00 kn
BILIRUBIN UKUPNI
20,00 kn
GGT
20,00 kn
GLUKOZA
20,00 kn
HDL-KOLESTEROL
20,00 kn
KALIJ
20,00 kn
KKS (KOMPLETNA KRVNA SLIKA)
60,00 kn
KOLESTEROL
20,00 kn
KREATININ
20,00 kn
LDL-KOLESTEROL
20,00 kn
NATRIJ
20,00 kn
SE (SEDIMENTACIJA)
20,00 kn
TIBC
10,00 kn
TRIGLICERIDI
20,00 kn
UIBC
20,00 kn
URAT (serum)
20,00 kn
UREA (UREJA)
20,00 kn
ŽELJEZO
20,00 kn
BIOKEMIJA KOMPLETNA
ALP
20,00 kn
ALT
20,00 kn
AST
20,00 kn
BILIRUBIN UKUPNI
20,00 kn
GGT
20,00 kn
GLUKOZA
20,00 kn
HDL-KOLESTEROL
20,00 kn
KALIJ
20,00 kn
KOLESTEROL
20,00 kn
KREATININ
20,00 kn
LDL-KOLESTEROL
20,00 kn
NATRIJ
20,00 kn
TIBC
10,00 kn
TRIGLICERIDI
20,00 kn
UIBC
20,00 kn
URAT (serum)
20,00 kn
UREA (UREJA)
20,00 kn
ŽELJEZO
20,00 kn
Hormonalna terapija (kontracepcija)
ALT
20,00 kn
APTV (AKTIVIRANO PARCIJALNO TROMBOPLASTINSKO VRIJEME)
50,00 kn
AST
20,00 kn
BILIRUBIN UKUPNI
20,00 kn
FIBRINOGEN
50,00 kn
GGT
20,00 kn
GLUKOZA
20,00 kn
HDL-KOLESTEROL
20,00 kn
KKS (KOMPLETNA KRVNA SLIKA)
60,00 kn
KOLESTEROL
20,00 kn
LDL-KOLESTEROL
20,00 kn
PV (protrombinsko vrijeme)
50,00 kn
TRIGLICERIDI
20,00 kn
Metabolizam
ALT
20,00 kn
AST
20,00 kn
BILIRUBIN UKUPNI
20,00 kn
GGT
20,00 kn
GLUKOZA
20,00 kn
HDL-KOLESTEROL
20,00 kn
KKS (KOMPLETNA KRVNA SLIKA)
60,00 kn
KOLESTEROL
20,00 kn
LDL-KOLESTEROL
20,00 kn
TRIGLICERIDI
20,00 kn
URAT (serum)
20,00 kn
Muška neplodnost
CISTIČNA FIBROZA (CFTR GEN) PROBIR 36 MUTACIJA – MLPA METODA
3,900,00 kn
KROMOSOMSKI SPOL (X-Y aneuploidije)
880,00 kn
Y KROMOSOM MIKRODELECIJE (AZF-a, -b, -c)
1,200,00 kn
Prošireni sistematski za muškarce
ALBUMIN
20,00 kn
ALP
20,00 kn
ALT
20,00 kn
AST
20,00 kn
BILIRUBIN UKUPNI
20,00 kn
CA 19-9
130,00 kn
CEA
120,00 kn
CRP (C- reaktivni protein)
60,00 kn
FPSA
140,00 kn
FT3
65,00 kn
FT4
65,00 kn
GGT
20,00 kn
GLUKOZA
20,00 kn
HDL-KOLESTEROL
20,00 kn
KALIJ
20,00 kn
KKS (KOMPLETNA KRVNA SLIKA)
60,00 kn
KOLESTEROL
20,00 kn
KREATININ
20,00 kn
LDL-KOLESTEROL
20,00 kn
NATRIJ
20,00 kn
PREGLED MOKRAĆE SA SEDIMENTOM
50,00 kn
PSA
140,00 kn
SE (SEDIMENTACIJA)
20,00 kn
SLOBODNI TESTOSTERON
130,00 kn
STOLICA NA OKULTNO KRVARENJE (FOB, FIT)
60,00 kn
TIBC
10,00 kn
TRIGLICERIDI
20,00 kn
TSH
65,00 kn
UIBC
20,00 kn
UKUPNI PROTEINI
20,00 kn
URAT (serum)
20,00 kn
UREA (UREJA)
20,00 kn
ŽELJEZO
20,00 kn
Prošireni sistematski za žene
ALBUMIN
20,00 kn
ALP
20,00 kn
ALT
20,00 kn
AST
20,00 kn
BILIRUBIN UKUPNI
20,00 kn
CA 125
130,00 kn
CA 15-3
130,00 kn
CA 19-9
130,00 kn
CEA
120,00 kn
CRP (C- reaktivni protein)
60,00 kn
FT3
65,00 kn
FT4
65,00 kn
GGT
20,00 kn
GLUKOZA
20,00 kn
HDL-KOLESTEROL
20,00 kn
INZULIN
130,00 kn
KALIJ
20,00 kn
KKS (KOMPLETNA KRVNA SLIKA)
60,00 kn
KOLESTEROL
20,00 kn
KREATININ
20,00 kn
LDL-KOLESTEROL
20,00 kn
NATRIJ
20,00 kn
PREGLED MOKRAĆE SA SEDIMENTOM
50,00 kn
SE (SEDIMENTACIJA)
20,00 kn
STOLICA NA OKULTNO KRVARENJE (FOB, FIT)
60,00 kn
TIBC
10,00 kn
TRIGLICERIDI
20,00 kn
TSH
65,00 kn
UIBC
20,00 kn
UKUPNI PROTEINI
20,00 kn
URAT (serum)
20,00 kn
UREA (UREJA)
20,00 kn
ŽELJEZO
20,00 kn
Sistematski – osnovni
ALP
20,00 kn
ALT
20,00 kn
AST
20,00 kn
BILIRUBIN UKUPNI
20,00 kn
GGT
20,00 kn
GLUKOZA
20,00 kn
HDL-KOLESTEROL
20,00 kn
KALIJ
20,00 kn
KKS (KOMPLETNA KRVNA SLIKA)
60,00 kn
KOLESTEROL
20,00 kn
KREATININ
20,00 kn
LDL-KOLESTEROL
20,00 kn
NATRIJ
20,00 kn
PREGLED MOKRAĆE SA SEDIMENTOM
50,00 kn
SE (SEDIMENTACIJA)
20,00 kn
TIBC
10,00 kn
TRIGLICERIDI
20,00 kn
UIBC
20,00 kn
URAT (serum)
20,00 kn
UREA (UREJA)
20,00 kn
ŽELJEZO
20,00 kn
Sistematski za djecu
CRP (C- reaktivni protein)
60,00 kn
KKS (KOMPLETNA KRVNA SLIKA)
60,00 kn
PREGLED MOKRAĆE SA SEDIMENTOM
50,00 kn
Sistematski za muškarce
ALP
20,00 kn
ALT
20,00 kn
AST
20,00 kn
BILIRUBIN UKUPNI
20,00 kn
CRP (C- reaktivni protein)
60,00 kn
GGT
20,00 kn
GLUKOZA
20,00 kn
HDL-KOLESTEROL
20,00 kn
KALIJ
20,00 kn
KKS (KOMPLETNA KRVNA SLIKA)
60,00 kn
KOLESTEROL
20,00 kn
KREATININ
20,00 kn
LDL-KOLESTEROL
20,00 kn
NATRIJ
20,00 kn
PREGLED MOKRAĆE SA SEDIMENTOM
50,00 kn
PSA
140,00 kn
SE (SEDIMENTACIJA)
20,00 kn
STOLICA NA OKULTNO KRVARENJE (FOB, FIT)
60,00 kn
TIBC
10,00 kn
TRIGLICERIDI
20,00 kn
UIBC
20,00 kn
URAT (serum)
20,00 kn
UREA (UREJA)
20,00 kn
ŽELJEZO
20,00 kn
Sistematski za žene
ALP
20,00 kn
ALT
20,00 kn
AST
20,00 kn
BILIRUBIN UKUPNI
20,00 kn
CRP (C- reaktivni protein)
60,00 kn
FT4
65,00 kn
GGT
20,00 kn
GLUKOZA
20,00 kn
HDL-KOLESTEROL
20,00 kn
KALIJ
20,00 kn
KKS (KOMPLETNA KRVNA SLIKA)
60,00 kn
KOLESTEROL
20,00 kn
KREATININ
20,00 kn
LDL-KOLESTEROL
20,00 kn
NATRIJ
20,00 kn
PREGLED MOKRAĆE SA SEDIMENTOM
50,00 kn
SE (SEDIMENTACIJA)
20,00 kn
STOLICA NA OKULTNO KRVARENJE (FOB, FIT)
60,00 kn
TIBC
10,00 kn
TRIGLICERIDI
20,00 kn
TSH
65,00 kn
UIBC
20,00 kn
URAT (serum)
20,00 kn
UREA (UREJA)
20,00 kn
ŽELJEZO
20,00 kn
Štitnjača
ANTI-TG
190,00 kn
ANTI-TPO
190,00 kn
FT3
65,00 kn
FT4
65,00 kn
TSH
65,00 kn
Usluge i cjenik
Kontakt i radno vrijeme
Facebook