Provjerite ljetno radno vrijeme u odjeljku Lokacije.

Ostvarite 10% popusta na gotovinsko plaćanje za iznose od 150€ ili više. Napomena: Različiti popusti se ne zbrajaju.

Provjerite naše cijene laboratorijskih pretraga.

Možete koristiti lijevi izbornik za navigaciju kroz kategorije laboratorijskih testova ili možete koristiti gornji izbornik za pregledavanje po abecedi.

Također možete provjeriti naše najpopularnije pakete laboratorijskih testova i iskoristiti posebne popuste koji se primjenjuju na pakete.

Paket biokemija + urin

43
72,80
21
 • Sedimentacija eritorcita,
 • KKS,
 • URIN (pregled mokraće sa sedimentom),
 • Glukoza,
 • Urea,
 • Kreatinin,
 • Urat,
 • Bilirubin,
 • AST, ALT, GGT, ALP,
 • Kalij,
 • Natrij,
 • Kolesterol, trigliceridi, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol,
 • Željezo, UIBC, TIBC.

Ovaj paket sadrži 21 biokemijsku pretragu. Prije vađenja krvi potrebno je biti natašte, a nalaz je gotov isti dan.

Paket sistematski - prošireni (VIP) za žene

162
240,30
35
 • Sedimentacija eritrocita,
 • KKS,
 • Urin sediment,
 • Glukoza,
 • Urea,
 • Kreatinin,
 • Urat,
 • Bilirubin, AST, ALT, GGT,ALP,
 • Kalij, natrij,
 • Kolesterol, trigliceridi, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol,
 • Željezo, UIBC, TIBC ,
 • Proteini, albumini,
 • CRP,
 • TSH, FT3, FT4,
 • CEA, CA-125, CA 15-3, CA 19-9,
 • Inzulin,
 • Okultno krvarenje (3 uzorka)

Prošireni sistematski za žene uključuje 35 pretraga. Paket se sastoji od osnovnog sistematskog laboratorijskog paketa proširenog za hormone štitnjače i inzulin s glavnim tumorskim biljezima. Pomoću ovog paketa žene mogu provjeriti zdravstveno stanje gotovo cijelog organizma. Nalaz je gotov isti dan.

Paket sistematski - prošireni (VIP) za muškarce

162
245,50
35
 • Sedimentacija eritrocita,
 • KKS,
 • Urin - sediment,
 • Glukoza,
 • Urea,
 • Kreatinin,
 • Urat,
 • Bilirubin, AST, ALT, GGT, ALP,
 • Kalij, Natrij,
 • Kolesterol, Trigliceridi, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol,
 • Željezo, UIBC, TIBC,
 • Proteini, Albumini,
 • CRP,
 • TSH, FT3, FT4,
 • PSA, FPSA, CEA, CA 19-9,
 • Testosteron,
 • Okultno krvarenje (3 uzorka).

Prošireni sistematski za muškarce uključuje 35 pretraga. Paket se sastoji od osnovnog sistematskog laboratorijskog paketa proširenog za hormon štitnjače, testosteron, okultno krvarenje je glavnim tumorskim biljezima. Pomoću ovog paketa muškarci mogu provjeriti zdravstveno stanje gotovo cijelog organizma. Nalaz je gotov isti dan.

Paket štitnjača komplet

81
99
7
 • TSH,
 • T3,
 • T4,
 • FT3,
 • FT4,
 • Anti TG,
 • Anti TPO

Uključuje hormone i antitijela koji se koriste u dijagnostici bolesti štitnjače.

Paket spolno prenosive bolesti PCR 3

135
188
4
 • Chlamydia trachomatis
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Ureaplasma urealyticum
 • Ureaplasma parvum

Uzorak: OBRISAK uretre/cerviksa ili prvi mlaz koncentriranog urina. Uzorak prvog mlaza urina možete poslati poštom.

Paket neplodnost osnovni ženski

80
103
4
 • Estradiol (E2),
 • FSH,
 • LH,
 • AMH (AntiMullerov hormon).

Nalaz je gotov isti dan.

Paket 2 Trombofilija

185
232
5
 • Faktor V Leiden,
 • Faktor II 20210,
 • Protein C,
 • Protein S,
 • Antitrombin III.

Nalaz je gotov za 10 radnih dana.

Vitamini B kompleksa

128
196,50
5
 • B1 (Tiamin),
 • B2 (Riboflavin),
 • B6
 • B9 (Folna kiselina),
 • B12.

Paket sadrži najvažnije vitamina B kompleksa. Prije vađenja krvi potrebno je biti  natašte. Nalaz je gotov za 10 radnih dana.